Opiskelijoiden mielipiteen huomioon ottamiseksi yliopiston ja tiedekunnan eri hallintoelimissä sekä toimikunnissa on opiskelijajäseniä. Osa edustajista valitaan vaaleilla, mutta suurimman osan valinnoista tekee EKY.

Yhteyden hallopedeihin saa koulutuspoliittisien vastaavan kautta mari.kankaanpaa(a)helsinki.fi.

ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvosto käyttää tiedekunnassa ylintä päätösvaltaa. Se kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, päättää tiedekunnan taloudesta, nimittää dekaanin ja varadekaanit, nimittää keskeisiin tiedekunnan virkoihin ja myöntää tiedekunnassa suoritetut tutkinnot. Tiedekuntaneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä valitaan vaaleilla kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Opiskelijajäsenet toimivat puolitoistavuotisen kauden kerrallaan. TDK-neuvostoon kuuluvat: 4 professorijäsentä, 2 sidosryhmäjäsentä, 3 henkilökunnan edustajaa ja 3 opiskelijajäsentä.

2020-2021
Milla Takala, varajäsen Anniina Lehmus
Riikka Kokko, varajäsen Riikka Nikitin
Joanna Martikainen, varajäsen Henrik Meriläinen

Yliopistollisen eläinsairaalan johtokunta

Yliopistollisen eläinsairaalan johtokunnassa on edustus jokaiselta sairaalalta (TES, HES, PES), henkilökunnasta sekä opiskelijoista. Myös sairaalan johtaja osallistuu kokouksiin. Kokouksissa käsitellään säännöllisesti mm. sairaalan taloustilannetta.

2020-2021
Johanna Loukola, varajäsen Helena Hirvola

Johtoryhmät 2019-2020
Kandivaihe

Salla Aaltonen, varajäsen Elina Rantonen
Mari Kankaanpää, varajäsen Teea Saaristo

Lisensiaattivaihe

Henrik Meriläinen, varajäsen Riikka Nikitin
Mari Rahkola, varajäsen Minna Huhtala

Opetustaitotoimikunta

Opetustaitotoimikunta (OTTK) arvioi tiedekunnan opetustehtäviä ja dosentuuria hakevien henkilöiden opetustaidon. OTTK aloitti toiminnan vuonna 2010. OTTK on työstänyt oman matriisin, jonka perusteella henkilöiden opetustaitoa arvioidaan. Opetustaitotoimikunnan jäseninä ovat: varadekaani (pj), 2 professorijäsentä, 3 henkilökunnan jäsentä, 1 opiskelijajäsen. OTTK kokouksia ennen pidetään opetusnäytteittä, jotka ovat kaikille avoimia. OTTK kokoontuu noin kerran kolmessa viikossa, mutta kesällä kokouksia ei pääsääntöisesti pidetä. Kokouksien määrä ja kesto vaihtelee riippuen auki olevista opetustehtävistä ja niitä hakevien henkilöiden määrästä. 

Jupe Virtanen, varajäsen Teea Saaristo

 

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (HYY)

Edustajisto 2019-2020

Kanerva Kivistö
Anniina Lehmus
Henrik Meriläinen

varajäsen Antti Mikkonen
varajäsen Anna Yli-Hynnilä
varajäsen Johanna Loukola
varajäsen Joanna Martikainen

 

HELSINGIN YLIOPISTO

Yliopistokollegio 2020-2021

Henrik Meriläinen, varajäsen Minna Lehtinen

 

MUUT JÄRJESTÖT

Suomen eläinlääkäriliiton opiskelijavaliokunta

Opiskelijavaliokunta pitää yhteyttä opiskelijoiden ja liiton välillä, sekä muun muassa ehdottaa liiton hallitukselle kaksi kertaa vuodessa jaettavien opiskelijamatka-apurahojen saajat. Opiskelijavaliokunnassa pyritään siihen, että jokaiselta vuosikurssilta on oma edustajansa opiskelijavaliokunnassa.

2020-2021
Maria Lehto, varajäsen Emma Puranen
Helena Hirvonen, varajäsen Katri Kosunen
Riina Suontakanen, varajäsen Eva-Maria Kokko
Charlotta Alamäki, varajäsen Peppi Kareljärvi
Henna Petroff, varajäsen Elina Nuotio

Suomen eläinlääkäriliiton valtuuskunta 2020-2021

Henrik Meriläinen, varajäsen Anniina Lehmus

Lääketieteellisten alojen valtakunnallinen valintatoimikunta

Joanna Martikainen

Kirjaudu

Kirjaudu

 
 
Back to top