Tiedotus kevät 2016

 

UNISPORT

Ikävä uutinen tuli huhtikuun alussa, kun Unisport päätti lakkauttaa toimintansa Viikin monitoimitalon tiloissa. Muutokset palvelutarjonnassa astuvat voimaan 31.5.2016 alkaen ja syksyllä 2016 ei Viikissä ole enää tarjolla Unisportin kuntosalipalveluita. Palloiluvuoroista osa siirretään Viikin normaalikoulun tiloihin ja osa vuoroista joudutaan todennäköisimmin myös lakkauttamaan. Ryhmäliikuntatunnit jatkuvat Viikin normaalikoululla entiseen tapaan.

Päätös on Viikin opiskelijoiden kannalta ikävä, sillä nyt 6500 opiskelijan kampus jää altavastaajan asemaan kun verrataan Unisportin tarjoamia palveluita. Asia koskettaa kipeästi varmasti monia Eläinlääketieteen opiskelijoita, sillä ajanpuutteen vuoksi muiden kampusten liikuntapalvelut ovat usein liian kaukana, jotta liikunnan voisi sijoittaa päivän ohjelmaan.

EKY:n hallitus on keskustellut asiasta useaan otteeseen. Asian selvittämiseksi järjestettiin vappuviikolla keskustelutilaisuus jossa oli paikalla HYY:n edustajia, EKY:n hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, Viikin ainejärjestöjen edustajia sekä Unisportin liikuntajohtaja Mika Suikki. Tilaisuudessa kävimme keskustelua tilanteeseen liittyvistä taustoista sekä tulevaisuuden näkymistä Unisportin palveluista Viikissä.

Päätöksen taustalla on yliopistoon kohdistuvat leikkaukset joiden seurauksena yliopisto on päättänyt leikata Unisportin rahoitusta 15% vuodelta 2016 ja mahdollisesti vielä lisää vuodelta 2017. Nämä leikkaukset aiheuttavat merkittävän loven Unisportin budjettiin jonka seurauksena tehtiin päätös lakkauttaa vähiten käyttäjiä vetävä yksikkö, eli Viikin monitoimitalon toimipiste. Keskustelussa EKY:n puolelta painotimme, että päätös lakkauttaa toiminta monitoimitalosta ilman korvaavaa toimintaa on lyhytnäköistä sekä aiheuttaa merkittävän epätasa-arvoisuuden eri kampusten opiskelijoiden välille. Siitä voi myös seurata merkittävää terveydellistä haittaa opiskelijoille, mikäli liikunnan harrastaminen jää palveluiden heikentyessä. Kyseessä on mielestämme Yliopiston linjausten vastainen arvovalinta. Vaihtoehtona olisi ollut lakkauttaa kalliilla neliöhinnoilla vuokrattava Töölön Unisport. Töölön unisportin käyttäjillä on kuitenkin parempi mahdollisuus esimerkiksi keskustan, Meilahden ja Otaniemen liikuntatilojen käyttöön kun taas Viikin kampukselta muiden liikuntapalveluiden saatavuus on heikkoa. Tuottoa (tai mahdollisimman pientä tappiota) tavoitteleva Unisport haluaa kuitenkin jatkaa toimintaansa paikassa jossa on enemmän asiakkaita, ja siten tuloja. Lisäksi Viikin monitoimitalo vaatisi pian investointeja, jotta palvelut pysyvät käyttäjien vaatimustasolla.

Viikin monitoimitalon omistaa säätiö, johon aiotaan nyt olla yhteydessä niin opiskelijajärjestöjen kuin HYY:nkin puolesta. Toiveena on, että säätiöllä olisi mahdollisuus jatkaa liikuntapalveluiden tarjoamista monitoimitalon tiloissa opiskelijaystävälliseen hintaan. Optimaalista olisi mikäli säätiöllä olisi mahdollisuus pyörittää monitoimitalon liikuntatoimintaa jo syksystä 2016 alkaen. Jäämme odottamaan uutisia säätiön puolelta. EKY:n palloiluvuoroista ainakin toinen pyritään säilyttämään alustavasti Normaalikoulun tiloissa vuorojen saatavuudesta riippuen.

Unisportin jäsenyyden saa peruuttaa ilman perusteluita mikäli kokee, että palveluita ei voi enää käyttää entiseen tapaan.

Kysymyksiä keskustelutilaisuudesta tai Monitoimitaloon liittyvissä asioista voi lähettää kootusti osoitteisiin puheenjohtaja[at]eky-ry.fi tai varapuheenjohtaja[a]eky-ry.fi. Ohjaamme kysymykset keskitetysti eteenpäin tai vastaamme niihin itse. 

Alkuperäisen tiedotteen palveluiden muutoksista löydät täältä:

https://unisport.fi/news/fi/201729497/tiedote-muutoksia-unisportin-palvelutarjonnassa-ja-tiloissa

 

ISO PYÖRÄ

Iso Pyörä uudistukset ovat nyt lähteneet käyntiin ja johtoryhmät aloittavat käynnistysvaiheen jälkeen uusien kandi- ja maisteriohjelmien (lue lisensiaatti) teon. Ohjelmat astuvat voimaan 2017 syksyllä. Iso Pyörän teemoina on erityisesti osaamisperustaisuus ja työelämä relevanssi ja tarkoituksena on saada aito kolmiportaisuus, jossa yhdestä kandiohjelmasta on mahdollisuus muutamiin maisteriohjelmiin ja sieltä tohtoriohjelmiin. Uudet opintosuunnitelmat tulevat olemaan voimassa kolme vuotta kerrallaan, kun tällä hetkellä meillä ne on suunniteltu vuosittain.

 Mitä Iso Pyörä uudistukset sitten tarkoittavat meille? Ei suuriakaan muutoksia, sillä jo aikaisemmissa uudistuksissa meillä on tehty esimerkiksi osaamistavoitteet opintosuunnitelmiin, joten niitä ei tarvitse tehdä uudestaan tätä varten. Yhtenä Iso Pyörän uudistuksista on opintojaksojen muuttaminen viidellä jaollisiksi. Näin liikkuvuutta eri koulutusohjelmien välillä voitaisiin lisätä ja toisista koulutusohjelmista kurssien ottaminen helpottuisi. Meillä tullaan näillä näkymin avaamaan enemmän kursseja myös muiden tiedekuntien opiskelijoille ja niiden opintopistemäärät tulevat mahdollisesti muuttumaan. Tämä tarkoittaa kuitenkin vain luento-opetukseen osallistumisen mahdollistamista, ryhmä- tai laboratorio-opetus pidettäisiin edelleen avoinna vain meidän opiskelijoille.

Tämän uudistuksen myötä myös eläinlääketieteen opiskelijat voisivat ottaa lisä-opintoja muista tiedekunnista kiinnostuksensa mukaan. Meidän lisensiaatin koulutusohjelma pysyy kuitenkin edelleen avoimena vain eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnon tehneille.

Iso Pyörien johtoryhmiin (kandidaatti- ja lisensiaattivaiheissa omansa) rekrytoitiin HYY:n kautta myös eläinlääketieteen ohjelmiin opiskelijaedustajat varajäsenineen. Meillä ennen opintosuunnitelmista vastuussa ollut OAT eli opintoasiaintoimikunta jatkaa kuitenkin johtoryhmänä toimimista, mutta myös HYY:n kautta rekrytoidut opiskelijajäsenet jatkavat mukana. Näin ollen uusia opintosuunnitelmia tehtäessä opiskelijaedustus on hyvä, sillä mukana on 3 varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä. Nyt keväällä OAT on perehtynyt Isoon Pyörään ja he aloittavat uuden opintosuunnitelman työstämisen vielä tämän kevään aikana. 

Suuria muutoksia ei siis ole meidän opintoihin luvassa Ison Pyörän myötä. Joitain pieniä uudistuksia on kuitenkin luvassa, kuten joidenkin kurssien avaaminen muillekin opiskelijoille, opintosuunnitelmien muuttuminen kolmivuotisiksi ja osaamistavoitteiden päivittämistä kandidaattiohjelmissa. Lisätietoa Iso Pyörästä voi etsiä Flammasta tietoa yliopistosta – muutosohjelma sivun alta.

 

UPO ELI UUSI PALVELUORGANISAATIO

Uudet virat alkavat olla jo täytettyinä; niistä voi lisää lukea flammasta. Anu Kanerva, Eeva Koskela ja Sanna Ryhänen säilyvät edelleen myös meidän tiedekunnan käytettävissä, vaikkeivat enää tiedekunnan palkkalistoilla ole. Janna Koivisto siirtyy vastaamaan Kumpulaan liikkuvuuspalvelutiimiin ja meille ulkomaanvaihdoista vastaamaan tulee maa- ja metsätietellisessä työskennellyt henkilö. 

 https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=pp_list&placeId=HY352579

TOIMINTARAKENNE UUDISTUS

Toimintarakenteiden uudistus on tällä hetkellä työryhmän käsittelyssä, josta esitykset ja päätökset tehdään syksyn puolella.

https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=content_view&contentId=HY351119&placeId=HY343827

TILASÄÄSTÖT

Tiedekunta joutuu myös säästötoimenpiteisiin yliopiston tiukan budjetoinnin takia. Tämän seurauksena eläinsairaalan tiloista hallintokäytävä ja Paatsama-salin edustalla olevalta käytävällä olevat neuvotteluhuoneet ja opiskelijoiden tietokoneaula lähtevät pois tiedekunnan käytöstä. Opiskelijoille ollaan järjestämässä muutama tietokone ja tulostusmahdollisuus kandikeittiöön. 

Myös EE-talolla joudutaan tekemään säästöjä tilakustannuksista. Tämä tarkoittaa sitä, että toisen kerroksen tietokoneaula, oppimiskeskus ja sen vieressä olevat ryhmätyöskentelytilat poistuvat tiedekunnan käytöstä. Tulevasta käyttötarkoituksesta ei ole vielä tietoa. Tietokoneluokka säilyy ennallaan ja sinne opiskelijoilla on kulkulupa edelleen. Muutokset tapahtuvat kolmen kuukaudesta puolen vuoden aikavälillä. 

EKY:n tavoitteena on, että käsikirjasto siirtyisi toisen kerroksen vessakäytävälle, jolloin ne olisi edelleen opiskelijoiden käytettävissä. Myös tuoleja ja pöytiä ryhmätyöskentelyä varten pyritään lisäämään. Neljännen kerroksen mikroskopointiluokka ja viereinen labraluokka ovat edelleen opiskelijoiden käytössä myös virka-aikojen ulkopuolella ja sinne voi jatkossakin mennä opiskelemaan oppimiskeskuksen poistuttua.

Yhteystiedot

Eläinlääketieteen Kandidaattiyhdistys EKY ry
PL 66
00014 Helsingin yliopisto
eky-hallitus (at) helsinki.fi

Kirjaudu

Kirjaudu

 
 
Back to top