5. kurssi

Viides opiskeluvuosi on kokonaan klinikkaopetusta. Opiskelijat kiertävät kolmen viikon jaksoissa pieneläinsisätaudeilla, pieneläinkirurgialla ja hevossairaalassa (jokaisessa 6 viikkoa yhteensä) sekä tuotantoeläinsairaalassa Mäntsälässä (9 viikkoa yhteensä). Lisäksi on kolme viikkoa diagnostista kuvantamista ja päivystystä pieneläinsairaalassa. Hevossairaalan ja tuotantoeläinsairaalan päivystykset sisältyvät kyseisiin jaksoihin.

Pieneläinsisätauteihin sisältyy poliklinikka-, sairaalaosasto- ja teho-osastotyöskentelyä sekä eksoottisten eläinten, ihotauti-, akupunktio- ja sydänklinikan toimintaan tutustumista. Sairaalosastolle tulevat potilaat, jotka vaativat suurempia tai enemmän aikaa vieviä tutkimuksia, poliklinkalle esimerkiksi rokotukset tai muut pieniä toimenpiteitä vaativat potilaat. Teho-osastolla valvotaan kriittisessä tilassa olevia potilaita ympäri vuorokauden.

Kirurgian jaksoilla on sekä ortopediaa (luukirurgiaa) että pehmytosakirurgiaa vuoroviikoin. Joka toinen päivä puolet opiskelijoista on leikkaussalissa ja välipäivinä poliklinikalla. Lisäksi kirurgian jaksolla opetetaan oftalmologiaa (silmäsairaudet), neurologiaa (hermostosairaudet) sekä hammas- ja suusairauksia omina päivinään. Leikkaussalissa opiskelija voi olla joko kirurgisena apuna eli auttaa steriilillä leikkausalueella tai valvoa potilaan anestesiaa. Leikkaussalikandeille kuuluu myös potilaan valmisteleminen leikkaukseen, heräämisen valvominen sekä kotiutuspapereiden kirjoittaminen.

Hevossairaalassa opetetaan samalla jaksolla sekä kirurgia että sisätaudit. Opiskelijat tosin harvoin pääsevät muihin leikkauksiin kuin kastraatioon avustamaan. Hevossairaalassa toimii ympärivuorokautinen päivystys, johon opiskelija osallistuu.

Tuotantoeläinklinikka Mäntsälässä, Saaren kylässä tuo vaihtelua Helsingin tiukkaan sairaalakuriin. Saaren toimintaan kuuluu niin klinikalle tuotavien eläinten hoito kuin tiloilla käyntikin. Leikattavat lehmät tuodaan mahdollisuuksien mukaan klinikalle, mutta normaalit sairaskäynnit tehdään kuten "tavallisessakin" kunnassa eli ajetaan paikan päälle potilasta hoitamaan. Saarella keskitytään myös lisääntymistieen opetukseen, minkä osaaminen onkin oleellista tuotantoeläinten kohdalla. Saarella kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa, joka mielestäni on kerrankin paikallaan oppimismuotona.

Päivystysviikoilla opiskelijat päivystävät pareittain pieneläinsairaalassa arkena joka toinen yö klo 16-08 ja viikonloppuisin myös päivällä. Päivystysaikaan hoidetaan vain akuutit hätätapaukset, joten rokotusten ottaja saa odottaa seuraavaan aamuun. Päivystäminen on mielenkiintoista mutta ymmärrettävistä syistä myös melko raskasta. Onneksi diagnostisen kuvantamisen kevyemmät viikot sijoittuvat päivystysviikkojen väliin. Diagnostisessa kuvantamisessa opiskellaan niin ultraäänen kuin röntgenin käyttöä kuin tulkintaakin.

Klinikkavuosi on varmasti mielenkiintoisin mutta myös raskain kaikista opiskeluvuosista. Kliinisen työn lisäksi, jota on koko päivän, opiskelijan oletetaan opiskelevan itsenäisesti, tutustuvan menneisiin, oleviin ja tuleviin potilaisiin ja niiden vaivoihin sekä kirjoittavan erilaisia esityksiä yms. Lisäksi päivän päälle on useimmiten diskussiotilaisuuksia, jossa keskustellaan muunmuassa päivän potilaista tai muista teemaan sopivista aiheista. Hommaa on siis vaikka muille jakaa, mutta onneksi myös aihe on mielenkiintoinen!

 

Det femte studieåret består av klinikundervisning. Studeranden cirkulerar mellan de olika avdelningarna (smådjurs inre sjukdomar, smådjurskirurgi, hästsjukhuset och produktionsdjurssjukhuset) i tre veckors perioder. Sammanlagt är studeranden sex veckor på varje avdelning, förutom på produktionsdjursenheten i Mäntsälä, där studeranden vistas hela nio veckor. Därtill har studeranden tre veckor diagnosticering och jour i smådjurssjukhuset. Jourer vid hästsjukhuset samt produktionsdjurssjukhuset är inbakade i de ifrågavarande undervisningsperioderna.

Under perioden för smådjurs inre sjukdomar bekantar studeranden sig med arbetsrutinerna och verksamheten på polikliniken, sjukhusavdelningen, akuten samt kliniken för exotiska djur, hudsjukdomskliniken, akupunkturkliniken och hjärtkliniken. Till sjukhusavdelningen kommer patienter som behöver större eller mer tidskrävande undersökningar, medan det till polikliniken kommer t.ex. patienter för vaccinering eller mindre krävande undersökningar. På akuten vakar man dygnet runt över patienter som är i kritiskt tillstånd.

Under kirurgiperioden växlar studeranden veckovist mellan ortopedi (benkirurgi) och mjukdelskirurgi. Varannan dag är hälften av studeranden i operationssalen och varannan dag på polikliniken. Under kirurgiperioden har studeranden också en del dagar reserverat för undervisning i oftalmologi (ögonsjukdomar), neurologi (nervsjukdomar) samt tand- och munsjukdomar. I operationssalen är studeranden antingen kirurgisk hjälpreda på det sterila operationsområdet eller övervakare av patientens anestesi. Operationssalskandidaterna har också andra uppgifter, så som att förbereda patienten för operationen, övervaka uppvaknandet och skriva pappren för hemförlovningen.

I hästsjukhuset lär studeranden sig både kirurgi och inre sjukdomar parallellt. Studeranden får mycket sällan hjälpa till med någon annan operation än kastrering. Studeranden deltar också i jouren som fungerar dygnet runt.

Produktionsdjurskliniken i Saari, Mäntsälä erbjuder efterlängtad omväxling till det intensiva sjukhusarbetet. Både vård av djur som förs till kliniken och hembesök hör till verksamheten i Saari. Om det är möjligt för man kor som skall opereras till kliniken, men annars gör man hembesök och ger vård på gården precis som i alla ”vanliga” kommuner. I Saari har studeranden också undervisning i fortplantningsvetenskap, eftersom det är en väsentlig del av produktionsdjurspraktik. I Saari skriver man en lärodagbok, vilket jag tycker är en ypperlig inlärningsmetod.

Under jourveckorna gör studeranden jour i par vid smådjurssjukhuset varannan natt under vardagarna kl. 16-08 samt under veckosluten dagtid. Under jour sköter man bara akuta fall, så de som skall vaccineras får vänta till följande morgon. Det är intressant att ha jour, men själklart är det också tungt. Som tur är har man lättare diagnostiska veckor mellan jourveckorna, så man har möjlighet att vila upp sig. Under de diagnostiska veckorna lär man sig användning av ultraljud och röntgen samt att tolka resultaten från undersökningarna.

Klinikåret är det intressantaste, men också det tyngsta av alla studieår. Förutom heltidsjobbet på kliniken förväntas studeranden studera egenhändigt tidigare, nuvarande och kommande patientfall, samt skriva föredrag o.s.v. Därtill ordnar man diskussionstillfällen för studeranden, där man funderar över dagens patientfall eller annat som hör till temat. Det finns verkligen arbete att göra under femte årskursen, men lyckligtvis är det också mycket intressant!

Kirjaudu

Kirjaudu

 
 
Back to top